[:nl]Soms ontstaan er gesprekken die nog lang nadreunen in je hoofd. Het ene moment ga je er over nadenken of de mening van die ander waarde heeft en soms wekt het enkel een allergische reactie op. De laatste tijd heb ik veel allergische reacties, vooral op uitspraken als ‘in je kracht gaan staan’ of ‘bij jezelf blijven’. Ook een mooie kansloze uitspraak is: ‘je trekt aan, wat je uitzendt’. Als je maar positief genoeg bent, dan komt alles goed. Alles valt of staat bij de keuzes die je maakt. Met andere woorden doordat ik verkeerde keuzes heb gemaakt toen ik 17 was, heb ik dit leven wat ik nu leid, of lijd, het is maar net hoe je het bekijkt, zelf gecreëerd en in stand gehouden.

Deze uitspraken komen vooral van mensen die het niet snappen. Ze snappen niet, dat iets je kan overkomen omdat het hen niet overkomt maar mij, dus het zal wel aan mij liggen. ‘Het overkomt mij omdat ik het aankan’ is ook een mooie dooddoener. Kracht naar kruis. Ik kán het niet aan maar ik móet het aankunnen. Ik moet doorgaan want opgeven is geen optie. Was het mijn keuze om opgelicht te worden door iemand die ik vertrouwde? Of was het zijn fout om mijn vertrouwen te beschadigen doordat ik mijn vertrouwen durfde te geven. Was het mijn foute keuze om toch weer te durven vertrouwen, nadat het al zo vaak kapotgeslagen was? Was het mijn foute keuze om te durven leven in plaats van op te geven?

Wanneer je iets van je verleden laat zien, staat men gelijk met advies klaar. ‘Je moet aan jezelf werken, er van leren en groeien. Waar een deur sluit, opent een raam. Geef het een plekje en ga door met je leven. What doesnt kill you makes you stronger.’ En meer van dat soort bullshit. Want uiteindelijk is het bullshit, als je telkens weer de klappen mag opvangen voor de keuzes die jij niet gemaakt hebt maar die andere maken waarin jij wordt meegesleurd de diepte in. Het is makkelijk roepen vanuit de veilige haven naar een drenkeling die verzuipt in een storm, hoe hij zich moeten redden. Maar in het koude water springen om samen terug te zwemmen is niet aan hen besteed.

Wanneer ik besluit dat ik het niet eens ben met de stellingen dat je met gewoon positief zijn en moet uitzenden wat je wilt krijgen, een beter leven zult creëren, eindigt de discussie snel. Je trekt geen geweldig leven aan door het aan het universum te vragen. Bad things happen to good people en daar kun je niets aan veranderen. Er is geen God, geen universum en zelfs geen bloody happy-song die daar wat aan kan veranderen. Het is wat het is en je moet leren omgaan met wat er op je pad komt. Het probleem zal er niet mee verdwijnen, maar het maakt wel uit hoe je met het probleem omgaat. Mijn leven is nooit een kabbelend riviertje geweest. Ik ben op een maandag geboren tijdens een soapserie en daarmee was het thema van mijn leven vastgezet; elke dag een maandag op de set van een soapserie. Je kunt het gooien op dikke, vette pech of misschien geboren onder de verkeerde sterren. Het is wat het is. Het heeft me sterker gemaakt, het heeft me veel wijze lessen gegeven en het heeft er voor gezorgd dat ik met een flinke dosis sarcastische zwarte humor elke keer weer opsta en door blijf gaan maar kom niet met die bullshit aan dat ik voor dit leven heb gekozen door het aan het universum te vragen.

I was never taking more than I needed. Always standing at the end of the line. Waiting for my turn to succeed it. But it’s hard to keep playing the part. When there’s nothing left at all.

 [:en]There are days when conversation you had, keeps echoing in your head. You keep thinking about what has been said and if the opinion of the other has some value or truth in it or you just get an allergic reaction on how it’s said. Lately I get alot of those allergic reactions. Especially quotes like ‘empower yourself‘ or ‘stay close to yourself‘. Another hopeless expression is: ‘you attract, what you put out there‘. There are loads of people who believe, that as long as you stay positive, everything will fall in to place. Everything depends on what choice you make. In other words because I unintentially made some wrong decisions in the past, I now live the life what I chose when I was 17 because it all started with that one wrong decision. Doesn’t that sound weird?

I think all these dead quotes come from a herd of people who don’t get it. They don’t get it, bad things can happen to you without your fault. It never happened to them because they are positive and have happy thoughts so they attract happy things in the universe, at least that’s what they think. Another smasher is ‘If it happens to me, than God trust you enough that you can handle this. Somebody else wouldn’t be able to handle this, what you are going through.‘ What the fuck? Like I have a choice whethere I ‘can handle this’ or not. You just have to handle this shit because I can’t quit. Was it my choice to get scammed by the people I trusted? Or was it their fault to damage my trust in them? Was it, then again, my fault to try to have faith again after my trust in people had been smashed to pieces so many times, trying to get the pieces back together and live again, not letting it get me down, moving on, pretending not everyone is like that.

When you show the world a bit of your past, they immediately are ready to give you any piece of advice. ‘You have to grow as a person. It’s a lesson you get from life to grow. If a door closes, a window opens. What doesn’t kill you makes you stronger.‘ And more of that meaningless bullshit that doesn’t cut it. Because at the end of the day, they are useless quotes on facebook while I have to pick up the pieces for something I haven’t cause myself and certainly didn’t choose for or ask the universe for more bullshit. It’s so easy to yell from a save haven when you see someone drowning to keep the faith, God is testing him or if he survives, it will make him stronger. But it never occures to the person to jump in the cold water and gives a hand to save to poor exhausted one in the water. Surviving together.

I don’t agree with the echoes of that conversation. That you attract a fantastic life by just being positive and ask the universe what you want and you’ll get it. Bad things happen to good people and there is nothing you can do about it. Not God, no universe and no bloody happy-song. It is what it is and you have to deal with what comes on your way in life.  My life was never a walk in the park. I was born on a monday, during a soapopera, the theme of my life was set at that monent when I was brutally thrown into the world: my life has been one long monday on the set of a soap opera. Maybe it’s just bad luck, maybe I was born under the wrong stars. Ofcourse it made me stronger, learned lessons and ofcourse I keep moving with my black, sarcastic humor but don’t you ever tell me that I’ve choosen this life by asking the universe, I just have to deal with it as it comes.

‘I was never taking more than I needed. Always standing at the end of the line. Waiting for my turn to succeed it. But it’s hard to keep playing the part. When there’s nothing left at all.’

 [:]

Loading