[:nl]Het enige dominante aan mij, is mijn DNA. Kijk maar naar mijn twee schatten van kinderen en je snapt wat ik bedoel. Ik hoef mezelf nooit voor te stellen als ‘de moeder van’, de ogen en het gezicht zegt genoeg. Het is wij drieën tegen de rest van de wereld. Mijn kinderen ik, we zijn een packagedeal voor iedereen die in ons leven komt. Heb je met de één te maken, krijg je de andere twee er als bonus bij. Door de vraag van een onnozele ziel aan dochterlief, waarom haar moeder zich toch zoveel bemoeit met hun leven, werd alleen al door het stellen van die vraag de onnozelheid van die persoon vastgesteld.

Wij lijken misschien een normaal gezin, vriendelijk, beleefd, sociaal met af en toe hier en daar een irritatie naar elkaar toe. Maar dat mogen wij naar elkaar doen want we weten dat we elkaar nooit in de steek zullen laten. Mijn deur staat altijd voor hun open. Ik ben de basis waar ze altijd op kunnen terug vallen. Ze weten dat ze me dag en nacht kunnen bellen als er iets is. Ze weten ook dat ik door het hellevuur ga, om ze te helpen. Ik ben geen agressief persoon. Ik haat geweld en ik doe normaal geen vlieg kwaad. Echt niet. Tot het moment dat iemand mijn kinderen wat aan doet. Die persoon zal een vluchtplan klaar moeten hebben want hij zal veiliger zijn bij het zelfmoordleger van IS dan in mijn buurt. En dan soms, heel soms, zijn er onnozele zielen die hun noodlot tarten. Die denken dat ‘het allemaal wel meevalt’ en onderschatten de kracht van een furieuze moeder.

Onnozel persoon had beter moeten opletten toen ik vertelde over het wegstuiven van angstig, jong gespuis zodra ik in de buurt kwam. Of over de keer dat ik Mister Potato head te lijf ging nadat ie dochterlief pijn had gedaan. De jongen uit groep zes heeft nog nachtmerries over ‘dat ene gesprekje’ wat we op het schoolplein hadden nadat hij dochterlief een klap had gegeven. Hij zal nooit meer vergeten dat het in geen enkele situatie gerechtvaardigd is, een meisje te slaan.  Volgens mij is hij zelfs verhuisd naar een andere provincie om zo te ontsnappen aan de herinnering van ‘het gesprek’. Onnozel persoon vond het grappige anekdotes tot hij zelf bibberend achter de bank verstopt zat terwijl er een demonische, furieuze moeder op zijn deur stond te bonzen. Hij kon geen kant op, enkel dankzij een aardige buurman heeft Onnozel Persoon het kunnen overleven.

Andersom werkt het precies hetzelfde. Menig man die het al durfde de Date-vraag te stellen, verdween op demonische wijze naar de donkere kelders van de hel omdat hij niet voldeed aan alle eisen die werden gesteld. Ooit noemde iemand ons krokodillen, we beschermen elkaar tot het eind en dat klopt. ‘All for one and one for all’. Heb je met één van ons te maken, krijg je de andere twee erbij. En daarmee, onnozel persoon, is waarschijnlijk je vraag beantwoord![:en]The only dominant part in me, is my DNA. When you see my two beautifull kids, you know what I mean. I never have to introduce myself as ’the mother of..’, they eyes, the face, it says enough. It’s us against the world. My kids and me, we are a packagedeal for everybody who enters our world. If you deal with one, you get the other two as a bonus. The other day, a lunkhead asked my daughter why her mother is interfering so much with their life. Only by asking that question, the stupidity of that person became more clear than ever.

We may seem a normal family, friendly, polite, social and there and there some annoyance to eachother. But we are allowed to irritate eachother because at the end of the day, we got eachothers back. My door will always be open for them. They know they can call me day and night to rescue them or help them and they also know I will fight dragons and run through hell and back to save them or catch the person that hurt them. Who would probably saver in the suicide squad of IS then he is around me. But sometimes, very rarely, there are lunkheads who test their fate, guys who underestimate the power of an angry mom. Because, look at her, she looks tiny and weak.

Lunkhead should have paid more attention when I told him about the scared groups of guys hanging around my daughther, rushing away as fast as they could when they saw me approaching. Or when I attacked Mister Potato Head after he abused my daughter. The kid from the 6th grade still has nightmares from the time we had ‘our little talk’ about punching girls, especially my girl. I think he moved soon after our talk, trying to escape the fury of an angry mom.
Lunkhead thought they were just funny stories until that moment he was hiding behind his coach, shivering of fear while this demonic fury straight from hell was banging on his door. He was trapped, there was no way out and if it wasn’t for his kind neighbour he would have died a painfull death.

It works both ways. If there is any man who has the courage to dare asking the D-question, the man will dissapear on a demonic way to the dungeons of hell because he didn’t fit the perfect profile. Most men were never seen again. The last one dissapeared said on his way down, we were like crocodiles, protecting eachother till the end. He was right, it’s all for one and one for all. When you meet one of us, you get the other two as a free bonus. I hope, dear Lunkhead, that this answers your question.

 [:]

Loading