[:nl]’Ik snap de wereld niet en de wereld snapt mij niet.’  denk ik met verbazing kijkend naar het zes uur journaal samen met Zoonlief. ‘Hoe zou het zijn als er echt weer een wereldoorlog uitbreekt?’ vraagt hij ineens wanneer hij mijn bezorgde gezicht ziet, als de Blonde Terreur weer op het scherm verschijnt. ‘Waar moeten wij dan heen vluchten?’ Steeds vaker merk ik dat mijn kinderen mijn creatieve geest hebben geërfd. Hardop denkend ziet hij zichzelf al op de skippybal en een peddel naar Engeland drijven. Zwemmen was toch wat ver, aangezien hij met zijn energielevel nog niet eens de overkant van het zwembad zou kunnen halen, op de korte kant. Het is zo leuk om te zien hoe je met opgroeiende kinderen in steeds weer een nieuwe fase duikelt. Steeds vaker hebben Zoonlief en ik politieke discussies of lossen we met een paar ideeën alle wereldproblemen op. Ook al speelt hij de meest agressieve spelletjes, toch is ie de meest zachtaardige persoon die ik ken.

Gelukkig ziet hij er de lol nog van in terwijl ik de wereld steeds meer kapot zie gaan. Het lezen van Eerste Wereldoorlogboeken en het af en toe kijken van een Tweede Wereldoorlogfilm helpen dat gevoel ook niet echt te laten verdwijnen. Meer dan eens vraag ik me af of we dan echt niets geleerd hebben de afgelopen 2000 jaar? Als ik de koppen zie van de Blonde Terreur die haat verspreiden, zou ik haast de boeddhisten gelijk kunnen geven, dat reïncarnatie bestaat. Zie ik daar opnieuw Hitler, Stalin en Napoleon blèren? Of zijn het gewoon lelijke, gefrustreerde mannen met kleine pikkies en slechte kapsels?

Wat is het toch dat deze mannen zo tot haat zaaien drijft. Wat zou ik ze graag eens op de thee uitnodigen en echt vragen waarom. Geen standaard interview maar echt vragen waarom ze zoveel haat in zich hebben. Waarom kunnen ze niet gewoon gelukkig zijn in hun eigen kleine stukje van de wereld? Waarom vernietig je de aarde? Waarom kunnen we niet met z’n allen naast elkaar leven? Ze spreken over vluchtelingen die hun geld en banen in willen pikken. Maar ze hebben meer op hun bankrekening staan dan ik zandkorrels heb in mijn tuin. Is het angst wat hun drijft? Is dat het verschil tussen ons? Zoals Janis Joplin ooit zong: ‘Freedom’s just another word for nothin’ left to lose. Zij hebben zoveel meer te verliezen dan ik ooit gehad heb, zou dat dan hun angst zijn?

Helaas is het niet alleen deze Blonde Terreur die haat zaait. Hun volgelingen zijn niet beter. Als een stel hersenloze schapen volgen ze hun leider zonder zelf na te denken wat ze precies schreeuwen. Het commentaar op de nieuwssite AD.nl liegt er niet om en doet je tenen krommen. Op elk nieuwsbericht dat ik lees, komt er standaard een commentaar dat het de schuld is van ‘de Gelukzoekers’. Alleen het woord al. Wat voor geluk denk je hier te vinden, als je alles wat je kent, alles wat je hebt, achter moet laten om naar een land te vluchten waar je de taal niet spreekt, afhankelijk bent van anderen en alles moet missen wat je dierbaar was.

Tegenwoordig is iedereen boos op elkaar, geïrriteerd en gefrustreerd. Ooit zei iemand tegen mij dat ook één persoon een verschil kan maken. Misschien heeft hij gelijk, misschien is dit één van de vele gefrustreerde blogs over de Blonde Terreur die de mensheid wil vernietigen. Misschien kan ik ooit De Blonde Terreur stuk voor stuk aankijken met mijn grote blauwe ogen en vragen waarom. Waarom ze de wereld waar ik mijn kinderen in heb gezet, willen vernietigen. Maar hoogst waarschijnlijk gunnen ze me geen blik waardig want ik ben maar één van de vele anonieme personen die weten dat de wereld zoals we die kenden allang tot een einde is gekomen.[:en]’I don’t understand the world and the world doesn’t understand me.’ is what I always say when people in general again don’t understand my point of view. I’m watching with amazement the six o’clock news together with my son. ‘What would it be like if they start a war?’ my son suddenly asks seeing my worried face when the Blonde Terror is on the screen. ‘Where do we flee to?’ They inherited my creative mind and he starts to think aloud how he floats on a skippybal and a peddle to England. Swimming was too far considering his level of energy, he wouldn’t even be able to reach the other side of the pool, on the short side that is. It’s one of the many things to experience seeing your children grow up. More often Son and I have political discussions or together we solve worldproblems with a few great ideas. Even though he plays the most awfull, agressive games on his PS4, he is the most kind kid I have ever seen.

Although I’m worried in what kind of world I put my kids in, my son keeps up the spirit for both of us, I see the world slowly coming to it’s end. I have to admit that reading WW1 books and watching WW2 movies doesn’t really help making that feeling dissapear. More than once I ask myself if we haven’t learned anything over the last 2000 years

When I see the faces of the Blonde Terror on the screen spreading hate, I almost start believing the Buddhists about reincarnation. Do I see Hitler, Stalin and Napoleon screaming hate again? Or are they just ugly, frustrated men with little dicks and bad haircuts? But what makes these men spread hate like a cow spreads his shit?

I would love to invite them for a cup of tea and honestly ask them why. Not a standard interview with the standard offensive questions but truly ask them where this hate is coming from. Why do they feel the need to own the world, why can’t they be just happy in their own little world. Why wanting to destroy the world and why can’t they be just friends with their neighbours. I only want, without any judgement, understand where this destroying feeling is coming from.  They talk about refugees who claim their jobs and money but the Blond Terror have more money in the bank than I have sands in my garden. Is it fear of losing? Is that the difference between me and them? As Janis Joplin once sand: ‘Freedom’s just another word for nothin’ left to lose.‘ They have so much more to lose then I ever had.

But it’s not only The Blonde Terror that spreads hate, also their followers acting like sheep in a herd following their leaders with stupidity. Not being able to think for themselves. If I read the comments in the newspaper, it’s always the refugees who get blamed for everything, like the Jews got blamed for everything during WW2. They’ve been called golddiggers or happyhaunters but what kind of happiness should they find here when everything you knew, everything you had, you had to leave behind to flee to an unknown country where you don’t speak the language, depending on the kindness of others and missing everything and everybody who was dear to you. Not knowing what your future will be.  I can’t imagine having to do that with my own two children.

Nowaydays everybody seems to be pissed at eachother for one or another reason. Once somebody told me even one person can make it difference. Maybe he was right, maybe I can make a difference. Or maybe this is just one of the many frustrating blogs about what is happening in the world. Maybe my words do reach the Blond Terror before the world ends and I can look them in the eye with my big blue eyes while I serve them tea, asking them why. Why do they want to destroy the world of my innocent kids so badly. I don’t count on it. I’m just one of many anonymous people who fear in silence how the world as we know it, is coming to an end.

 [:]

Loading